Litteraturhuset / Trygve Indrelid

Fag i forandring

Dialog rundt psykologiske trender

10. september inviterer Institutt for aktiv psykoterapi medlemmer og andre psykologer til årets Agora­seminar. Agora er IAPs årlige vitamin­innsprøytning, som skal inspirere til positivt faglig engasjement og utvikling. Årets Agora slår fag­treffet og rebell­treffet sammen. Vi starter med å la oss inspirere og engasjere av to plenums­innlegg som berører begrensninger og muligheter. Deretter inviterer vi til rundebords­konferanser hvor vi utforsker viktige problem­stillinger i faget vårt.

Det finnes mange arenaer hvor vi lærer nye ting, og settes inn i konkrete metoder. Men færre arenaer hvor vi virkelig har anledning til å drøfte vesentlige problem­stillinger i faget vårt. Årets form og tema handler derfor vel så mye om en anledning til å kjenne det faglige engasjementet boble igjen og la seg inspirere i eget fag og virke. Vi tror dette kan bli grundige, og veldig spennende, samtaler. Det blir litt tilbake til Agoras røtter og tilbake til fag­torget. Her skaper vi torget sammen. Vel møtt!

Seminaret er flyttet

Seminaret var opprinnelig planlagt å finne sted i mars, men er flyttet til 10. september på grunn av smitteverntiltak. Alle som meldte seg på til seminaret i mars er påmeldt til seminaret i september. Dersom du er påmeldt og ikke har anledning til å delta på den nye datoen, kan du ta kontakt på kontakt@iap-agora.no for å få refundert påmeldingsavgiften.

Inspirerende foredrag og kultur

Vi kan ikke lenger vente på politikerne –politikerne venter på oss

Nora Nord Rydningen

Nora Rydningen

Nora Nord Rydningen jobber som psykologspesialist ved Diakonhjemmet sykehus og som universitetslektor ved Universitetet i Oslo. I tillegg er hun styremedlem i Klimabrølet, som er en partipolitisk- og organisatorisk uavhengig forening. Foreningen var ansvarlig for markeringen «Klimabrølet» 30. august 2019. Det er norgeshistoriens største klimamarkering. Målet med markeringen var å øke miljøengasjementet i befolkningen og å gi politikerne mot til å treffe nødvendige tiltak slik at vi når målet om å begrense global opphetning til 1,5 grader – i tråd med Parisavtalen.
Hvordan kan psykologisk kunnskap bidra i klima og miljøkrisen?
Hvilket ansvar og hvilken betydning har vi som enkeltmennesker?

Manchester United back on track — kan psykologen hjelpe?

Espen Skorstad

Espen Skorstad

I dette innlegget vil Espen Skorstad fortelle om hvordan han og cut-e hjelper Manchester United i arbeidet med talenter ved å benytte moderne psyko­metri. Manchester United er en av verdens mest populære sports­klubber og har vunnet den engelske ligaen 20 ganger. cut-e (nå Aon) er et firma grunnlagt av fem psyko­loger, der hoved­målet var fra starten å forene viten­skapelig fundert psykologi med moderne teknologi. I innlegget vil Skorstad snakke om hva som initierte prosjektet, hvilke metoder som ble anvendt og foreløpige resultater.

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjons­psykolog siden 1999. For tiden er han leder for Europa-regionen i Aon’s Assessment Solutions og eier av Cut-e Norge. Han har tidligere vært redaktør av Scandinavian Journal of Organizational Psychology, og har undervist ved Universitetet i Oslo og ved Handels­høgskolen BIs masterprogram Samspill og ledelse. Skorstad har arbeidet med arbeids­psykologiske tester i små og store organisasjoner, blant annet innen ledelses­utvelgelse, leder­utvikling og organisasjons­utvikling.

Rebelsk fagtorg

Rundebords­konferanse

Vi vil utforske viktige problemstillinger i faget vårt gjennom runde­bordskonferanser. Vi inviterer deg til diskusjon rundt flere ulike tema sammen med fem til ti andre Agora-deltakere. Til hvert tema har vi invitert en til­rettelegger som innleder og inviterer til debatt og samtale. Det vil være flere problem­stillinger å velge mellom. Med alle de dyktige folkene som deltar på Agora, tror vi dette kan bli veldig spennende. Og litt «tilbake til røttene» med fag­torg. Her skaper vi torget sammen!

Temaer og tilretteleggere

Flere tema for rundebords­diskusjonene vil legges ut fortløpende. Her er en smakebit på noen av temaene, og noen av de inviterte tilrette­leggerne:

  • «Pakkeforløp i IAP-ånd, er det mulig?» med Hanne Reichelt
  • «Individualterapi med barn, hot or not?» med Heidi Tessand
  • «Tvang ─ hva skal vi mene om det?» med Asbjørn Kolseth
  • «Subjektiviteten som møtested mellom den ytre og indre verden» med Guro Øiestad
  • «Hvordan overleve i spesialisthelsetjenesten?» med Lene Holum
  • «Kommunepsykologer; individualterapi light eller starten på den nye helserevolusjonen?» med Katja Nymann

Helt konkret

Alt du trenger å vite

Litteratur­huset

10. september

Kom rett fra jobb! Seminaret begynner kl og programmet varer til , torsdag den . Dørene åpner kl .

Litteraturhuset

Årets seminar arrangeres på Litteraturhuset. Under seminaret vil det serveres mat fra Kafé Oslo. Se Litteraturhusets hjemmesider for mer informasjon om lokalet.

Påmelding

Seminaret er gratis for andelshavere og styremedlemmer, koster kr 350 for medlemmer i IAP og kr 480 for ikke-medlemmer. Påmelding skjer per e-post til kontakt@iap-agora.no. Husk å gi beskjed hvis du er medlem, andelshaver eller i styret til IAP. Og si gjerne i fra dersom du har allergier eller det er annen informasjon vi trenger for at du skal få et fint seminar!