Takk for i år!

Institutt for aktiv psykoterapi ønsker velkommen til Agora 2019, med temaet «Foreldreskap – hvor går grensen?» 28. februar inviterer vi alle IAPs medlemmer til Rebelltreff på MESH. Rebelltreffet er Agoras årlige vitamininnsprøytning, som skal inspirere til positiv endring på egen arbeidsplass. 1. mars åpner Nasjonalbiblioteket sine dører for et heldagsseminar hvor vi utforsker aspekter ved det moderne foreldreskapet.

Temaet for Agora 2019 er «Foreldreskap – hvor går grensen?» I løpet av seminaret vil vi utforske ulike sider ved «foreldreskap». Ikke bare hvordan utøve det helt konkret, i samspillet med barnet eller ungdommen, men også hvilke forventninger vi på bakgrunn av egen historie, bærer med oss, kanskje hele livet. Dette er forventninger som spiller seg ut på svært ulike arenaer og som gir oss ymse utfordringer. Agorakomiteen tror foreldreskap kan være et nyttig analyseverktøy i så henseende.

Foredragsholdere

Inspirerende psykologer