Litteraturhuset / Trygve Indrelid

Fag i forandring

Dialog rundt psykologiske trender

10. september inviterer Institutt for aktiv psykoterapi medlemmer og andre psykologer til årets Agora­seminar. Agora er IAPs årlige vitamin­innsprøytning, som skal inspirere til positivt faglig engasjement og utvikling. Årets Agora slår fag­treffet og rebell­treffet sammen. Vi inviterer til inspirerende og engasjerende plenumsinnlegg, sosialt samvær med kollegaer og faglig diskusjon.

Forhånds­regler

Av smittevernhensyn arrangeres årets seminar med et noe kortere program og redusert deltakerkapasitet. Vi følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern for å sikre et trygt arrangement for alle som deltar. Dersom du er syk eller i karantene kan du ikke delta på seminaret. I så fall kan du ta kontakt med oss på kontakt@iap-agora.no.

Inspirerende foredrag og kultur

Vi kan ikke lenger vente på politikerne –politikerne venter på oss

Nora Nord Rydningen

Nora Rydningen

Nora Nord Rydningen jobber som psykologspesialist ved Diakonhjemmet sykehus og som universitetslektor ved Universitetet i Oslo. I tillegg er hun styremedlem i Klimabrølet, som er en partipolitisk- og organisatorisk uavhengig forening. Foreningen var ansvarlig for markeringen «Klimabrølet» 30. august 2019. Det er norgeshistoriens største klimamarkering. Målet med markeringen var å øke miljøengasjementet i befolkningen og å gi politikerne mot til å treffe nødvendige tiltak slik at vi når målet om å begrense global opphetning til 1,5 grader – i tråd med Parisavtalen.
Hvordan kan psykologisk kunnskap bidra i klima og miljøkrisen?
Hvilket ansvar og hvilken betydning har vi som enkeltmennesker?

Manchester United back on track — kan psykologen hjelpe?

Espen Skorstad

Espen Skorstad

I dette innlegget vil Espen Skorstad fortelle om hvordan han og cut-e hjelper Manchester United i arbeidet med talenter ved å benytte moderne psyko­metri. Manchester United er en av verdens mest populære sports­klubber og har vunnet den engelske ligaen 20 ganger. cut-e (nå Aon) er et firma grunnlagt av fem psyko­loger, der hoved­målet var fra starten å forene viten­skapelig fundert psykologi med moderne teknologi. I innlegget vil Skorstad snakke om hva som initierte prosjektet, hvilke metoder som ble anvendt og foreløpige resultater.

Espen Skorstad er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og har arbeidet som konsulent og organisasjons­psykolog siden 1999. For tiden er han leder for Europa-regionen i Aon’s Assessment Solutions og eier av Cut-e Norge. Han har tidligere vært redaktør av Scandinavian Journal of Organizational Psychology, og har undervist ved Universitetet i Oslo og ved Handels­høgskolen BIs masterprogram Samspill og ledelse. Skorstad har arbeidet med arbeids­psykologiske tester i små og store organisasjoner, blant annet innen ledelses­utvelgelse, leder­utvikling og organisasjons­utvikling.

Fullt program

16:00Dørene åpner, enkel servering
16:30Velkommen
16:45Plenumsforedrag med Espen Skorstad
17:45Pause
18:00Plenumsforedrag med Nora Nord Rydningen
19:00Middag
20:00Kulturelt innslag ved Andreas Segrov
21:30Vel hjem!

Helt konkret

Alt du trenger å vite

Litteratur­huset

10. september

Obs, nye tidspunkt! Seminaret begynner kl og programmet varer til , torsdag den . Dørene åpner kl .

Litteraturhuset

Årets seminar arrangeres på Litteraturhuset. Under seminaret vil det serveres mat fra Kafé Oslo. Se Litteraturhusets hjemmesider for mer informasjon om lokalet.

Påmelding

Seminaret er gratis for andelshavere og styremedlemmer, koster kr 350 for medlemmer i IAP og kr 480 for ikke-medlemmer. Påmelding skjer per e-post til kontakt@iap-agora.no. Husk å gi beskjed hvis du er medlem, andelshaver eller i styret til IAP. Og si gjerne i fra dersom du har allergier eller det er annen informasjon vi trenger for at du skal få et fint seminar!