Takk for i år!

MESH Kilde: meshnorway.com

Agora-seminaret er over for i år, og vi retter blikket mot nye og spennende tema for neste års seminar.
Følg med her og på våre facebooksider!