Seminarets historie

IAP logo

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fag­konferanse og viktigste sosiale treffpunkt. Først og fremst er Agora­seminaret en møteplass for nysgjerrige psykologer, og seminarets mål er å kaste et annerledes og inspirerende lys på psykologisk praksis. Seminaret har innlegg som, så godt som mulig, forsøker å dekke IAPs fag­områder:

  • Barn
  • Voksne
  • Familie
  • Organisasjon
  • Gruppe

Fram til 2016 ble seminaret avholdt over to dager i slutten av november på Leangkollen i Asker. Fra 2018 har seminaret vært tilbake i ny form i Oslo. Det har de siste årene blitt avholdt i mars. Du kan finne tema for tidligere Agora­seminar på IAPs nettsider.

Arangements­komiteen har ansvaret for innholdet og gjennomføringen av hvert seminar. Komiteens nåværende leder er Beate N. Schwensen. Den til enhver tid sittende komité­lederen sitter også i IAPs styre.

Agorakomiteen

Beate N. Schwensen

Beate N. Schwensen

Komitéleder

Psykologspesialist og seksjonsleder ved Asker DPS, Vestre Viken HF.

Jan Ivar Ernø

Jan Ivar Ernø

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Barneseksjonen, OUS HF.

Sarah Abraham

Sarah Abraham

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Politihøgskolen.

Hanne Naug

Hanne Naug

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Bærum Kommune.

Hilde Dallavara

Hilde Dallavara

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Vinderen DPS.

Jens Sevaldson

Jens Sevaldson

Komitémedlem

Psykolog ved Barneseksjonen, OUS HF.