Om IAPs Agoraseminar

Seminarets historie

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og viktigste sosiale treffpunkt. Først og fremst er Agoraseminaret en møteplass for nysgjerrige psykologer, og seminarets mål er å kaste et annerledes og inspirerende lys på psykologisk praksis. Seminaret har innlegg som, så godt som mulig, forsøker å dekke IAPs fagområder:

  • Barn
  • Voksne
  • Familie
  • Organisasjon
  • Gruppe

Komiteens leder er Beate N. Schwensen. Den til enhver tid sittende lederen sitter også i IAP-styret.

Agora-komiteen

Beate Schwensen

Vestre Viken HF


Jan Ivar Ernøe

OUS HF


Sarah Abraham

Politihøyskolen


Hans Aleksander Bjerke

Vinderen DPS


Hilde Dallavara

Vinderen DPS


Jens Sevaldson

Vestre Viken HF


Hanne Naug

Bærum kommune


Jon Middelborg

Enerhaugen familievernkontor


Institutt for aktiv psykoterapi

Webside: iapnett.no

IAP er utviklet av en gruppe psykologer og psykiatere som startet sitt samarbeid i 1971. Siktemålet var å tilegne seg og videreutvikle forståelsesmåter og arbeidsmetoder egnet for et bredt spekter av psykiske og psykososiale vansker.

I 1982 ble Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP) stiftet med det formål å drive fagutvikling og å tilby videre- og etterutdanning til psykologer og andre helsearbeidere.

Siden 2000 har IAP vært en medlemsorganisasjon.