Torsdag 1. mars

Årets seminar er ferdig, men du kan fortsatt se gjennom programmet en liten stund til!


Hvor? MESH Oslo

Når? Fra 18:00 til 22:30

For hvem? IAP-medlemmer. Om du ikke allerede er medlem av IAP kan du melde deg inn samtidig som du melder deg på seminaret.

18:00
Velkommen!
-
MESH Kilde: meshnorway.com

Velkommen til medlemskveld!

Det serveres lettere bevertning og baren er åpen fra 18:00. I løpet av kvelden veksler vi mellom program og mingling. Benytt anledningen til å treffe gamle og nye IAPere!

19:00
Rebelltreff
+
Hanne Naug og Beate Schwensen

Rebelltreff Hanne Naug og Beate Schwensen - vi som beveger verden

Institutt for Aktiv Psykoterapi har en lang tradisjon for å utfordre vedtatte sannheter og å bidra til fagutvikling og nytenkning. Årets Agora arrangeres i denne ånden!

Det har blitt sagt at det finnes tre typer mennesker; de som ikke kan beveges, de som kan beveges, og de som beveger. Mange av oss kjenner på et ønske om endring, men hvordan får vi det til? Om man er leder eller ansatt er ikke avgjørende, men hvordan man skaper seg relasjoner og nettverk. Ofte er det slik at de største og viktigste endringsprosesser kommer nedenifra. Fallgruvene er imidlertid mange, og det er lett å spille seg ut når man ser at oppgaver kunne vært løst på bedre måter. Hvordan være både konform og nyskapende på en måte som gjør at man får gjennomslag? Denne kvelden vil hjelpe deg å bli en positiv endringsagent på din arbeidsplass!
Her vil du oppleve at du ikke er alene! Du vil også få innblikk i en verdensomspennende bevegelse som jobber med forbedringsarbeid i helsetjenesten.

Workshopen holdes av psykologspesialist Hanne Naug og psykologspesialist/seksjonsleder Beate Nordby Schwensen, begge sertifiserte «changeagents» fra The school for health and care radicals.

21:00
Dag Sørås
+
Dag Sørås Kilde: iStage

Stand-up med Dag Sørås

Dagbladet kalte ham ”et glitrende lyspunkt i en ellers grå norsk standuphimmel”. Aftenposten skrev at han er ”anarkisthumoristen som biter mest og oftest” og Haugesunds Avis omtalte ham som ”en av landets fremste scenekomikere”. Dag Sørås er aktuell med sitt nye show Emokrati våren 2018. Vi har invitert ham til vår Rebelkveld!

22:30
Vel hjem!
+
MESH Kilde: meshnorway.com

Vel hjem!

Mot slutten av kvelden får du igjen mulighet til å treffe gamle kjente, og kanskje bli kjent med noen nye. Vi runder av kl 22:30, og ønsker velkommen til heldagsseminar fredag 2. mars på Nasjonalbiblioteket.


Fredag 2. mars

Årets seminar er ferdig, men du kan fortsatt se gjennom programmet en liten stund til!


Hvor? Nasjonalbiblioteket

Når? Fra 08:30 til 16:00

For hvem? For alle påmeldte til årets Agoraseminar, uavhengig av medlemskap i IAP.

08:30
Registrering og kaffe
-
Nasjonalbiblioteket Kilde: nb.no

Velkommen til Nasjonalbiblioteket

Velkommen til nyoppussede lokaler i flotte Målstua i Nasjonalbiblioteket.

09:00
Velkommen og kultur
+
Nasjonalbiblioteket Kilde: nb.no

Velkommen

Vi starter dagen med musikk av "De ubrukelige".

09:30
Egil Hove Olsvik
+
Egil Hove Olsvik

Rebell med hensikt

Egil H. Olsvik (f. 1972) er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han er filosof med Ph.D. om begrepet ‘evidens’ i psykiatri, fra 2008. Olsvik valgte å avbryte profesjonsstudiet i psykologi ved UiB halvveis, men opprettholdt en genuin interesse for spørsmål vedrørende psykologiens vitenskapelige status. Han har publisert tre selvstendige bøker, bl.a. "Eksistens og dialog", samt en rekke artikler. Olsvik er særlig opptatt av s.k. «transcendentalfilosofi», det vil si spørsmål om hva som utgjør grunnleggende forutsetninger for sann erkjennelse. Slike spørsmål kan sies å være relevante også i henhold til spesifikke yrkespraksiser, f.eks. det man omtaler som "klinisk psykologi".

10:15
Pause
10:30
Peter Kinderman
+

A manifesto for psychological health and wellbeing

ABSTRACT
Peter Kinderman, Professor of Clinical Psychology at the University of Liverpool and author of 'A Prescription for Psychiatry', argues for radical change in how we think about mental health. Peter points out that people are being harmed by our current approach and that we need wholesale change, not only in how we understand mental health problems but also in how we design and commission mental health services.
Peter rejects the 'disease model'; which sees emotional distress merely as a symptom of biological illness, and instead argues that mental health problems are fundamentally social and psychological issues – the products of how we understand and respond to the world. Instead of thinking about diagnosing and treating 'abnormality', Peter argues we should replace ‘diagnoses’ with straightforward descriptions of our problems, and shift away from the use of medication towards psychological and social solutions.
Peter argues that we should, as a recent report to the United Nations General Assembly has made clear; “... abandon the predominant medical model that seeks to cure individuals by targeting ‘disorders’ [and] address the ‘power imbalance’ rather than ‘chemical imbalance’.” This would mean addressing and preventing the root causes of distress, avoiding both diagnosis and the use of medication as much as possible, and instead a greater reliance on psychological formulation, systemic interventions and working with and within the education system... all of which demands political support.

BIOGRAPHY
Peter Kinderman is Professor of Clinical Psychology at the University of Liverpool and former President of the British Psychological Society.
His research interests are in psychological processes underpinning wellbeing and mental health. He has published widely on the role of psychological factors as mediators between biological, social and circumstantial factors in mental health and wellbeing, and has received significant research grant funding – most recently from the Economic and Social Research Council (ESRC), to lead a three-year evidence synthesis programme for the ‘What Works Centre for Wellbeing’, exploring the effectiveness of policies aimed at improving community wellbeing and from the National Institute for Health Research to investigate the effectiveness of human rights training in dementia care.
His most recent book, ‘A Prescription for Psychiatry’, presents his vision for the future of mental health services. You can follow him on Twitter as @peterkinderman.

12:00
Lunsj
13:00
Peter Kinderman forts.
+

A manifesto for psychological health and wellbeing

ABSTRACT
Peter Kinderman, Professor of Clinical Psychology at the University of Liverpool and author of 'A Prescription for Psychiatry', argues for radical change in how we think about mental health. Peter points out that people are being harmed by our current approach and that we need wholesale change, not only in how we understand mental health problems but also in how we design and commission mental health services.
Peter rejects the 'disease model'; which sees emotional distress merely as a symptom of biological illness, and instead argues that mental health problems are fundamentally social and psychological issues – the products of how we understand and respond to the world. Instead of thinking about diagnosing and treating 'abnormality', Peter argues we should replace ‘diagnoses’ with straightforward descriptions of our problems, and shift away from the use of medication towards psychological and social solutions.
Peter argues that we should, as a recent report to the United Nations General Assembly has made clear; “... abandon the predominant medical model that seeks to cure individuals by targeting ‘disorders’ [and] address the ‘power imbalance’ rather than ‘chemical imbalance’.” This would mean addressing and preventing the root causes of distress, avoiding both diagnosis and the use of medication as much as possible, and instead a greater reliance on psychological formulation, systemic interventions and working with and within the education system... all of which demands political support.

BIOGRAPHY
Peter Kinderman is Professor of Clinical Psychology at the University of Liverpool and former President of the British Psychological Society.
His research interests are in psychological processes underpinning wellbeing and mental health. He has published widely on the role of psychological factors as mediators between biological, social and circumstantial factors in mental health and wellbeing, and has received significant research grant funding – most recently from the Economic and Social Research Council (ESRC), to lead a three-year evidence synthesis programme for the ‘What Works Centre for Wellbeing’, exploring the effectiveness of policies aimed at improving community wellbeing and from the National Institute for Health Research to investigate the effectiveness of human rights training in dementia care.
His most recent book, ‘A Prescription for Psychiatry’, presents his vision for the future of mental health services. You can follow him on Twitter as @peterkinderman.

14:00
Pause
14:15
Birgit Valla og Hanne Weie Oddli
+
Hanne Weie Oddli og Birgit Valla

Kvalitet i helsetjenesten: Hvordan kan befolkningen vite at det de får er bra?

Birgit Valla er leder av det kommunale tilbudet Stangehjelpa, et tilbud med svært godt omdømme. Like fullt har Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot Stange kommune, dette på bakgrunn av at de ikke setter diagnoser på pasientene. Betyr det mangler i kvaliteten? Hanne Weie Oddli er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og er opptatt av hva kvalitet innebærer. Oddli og Valla vil holde det avsluttende innlegget på årets Agora.