Om seminaret

Seminarets historie

Siden 1999 har Agora vært IAPs årlige fagkonferanse og viktigste sosiale treffpunkt. Først og fremst er Agoraseminaret en møteplass for nysgjerrige psykologer, og seminarets mål er å kaste et annerledes og inspirerende lys på psykologisk praksis. Seminaret har innlegg som, så godt som mulig, forsøker å dekke IAPs fagområder:

  • Barn
  • Voksne
  • Familie
  • Organisasjon
  • Gruppe

Frem til 2016 ble seminaret avholdt over to dager i slutten av november på Leangkollen i Asker. I 2018 kom seminaret tilbake i ny form, med Rebelltreff på MESH og en seminardag på Nasjonalbiblioteket. Seminaret arrangeres nå i begynnelsen av mars. Du kan finne tema for tidligere Agoraseminar på IAPs nettsider

Arangementskomiteen har ansvaret for innholdet og gjennomføringen av hvert seminar. Komiteens nåværende leder er Beate N. Schwensen. Den til enhver tid sittende lederen sitter også i IAPs styre.

Lokaler

MESH

MESH er Oslos første coworking space, et sted for entreprenørskap og nyvinning. Med sine utleie-lokaler til grundere, kaffeer og festlokaler har MESH blitt et aktivt fellesskap for innovasjon i hovedstaden.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket skal være den fremste kilden til kunnskap om Norge og norske forhold. Ved å ta vare på kulturarven og det offentlige ordskiftet skal Nasjonalbiblioteket danne grunnlag for dokumentasjon, forsking og læring og bidra til å skape identitet og tilhørighet.

Agorakomiteen

Beate N. Schwensen

Beate N. Schwensen

Komitéleder

Psykologspesialist og seksjonsleder ved Poliklinikk for rus og psykisk helse, Asker DPS, Vestre Viken HF.

Jan Ivar Ernø

Jan Ivar Ernø

Komitémedlem

Psykologspesialist ved BUP, OUS HF.

Sarah Abraham

Sarah Abraham

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Politihøgskolen.

Hanne Naug

Hanne Naug

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Bærum Kommune.

Jon Middelborg

Jon Middelborg

Komitémedlem

Psykologspesialist ved Enerhaugen familievernkontor.

Hilde Dallavara

Hilde Dallavara

Komitémedlem

Psykologspesialist.

Jens Sevaldson

Jens Sevaldson

Komitémedlem

Psykolog ved Akuttpsykiatrisk avd., OUS HF.