Program

Rebelltreff på MESH

28. februar 2019

Dørene åpner 17:30

Program fra 18:00

MESH

Ta vorspielet på MESH

Dørene åpner 17:30!

MESH er Oslos første og største co-working space, et sted for innovasjon og nyvinning. Så vi syntes det passet perfekt som lokale for vårt årlige Rebelltreff! Her håper vi å inspirere og motivere deg til å bli en positiv forstyrrende kraft blant kollegaer og pasienter. Rebelltreffet er inspirert av Institute for Healthcare Improvement, som ønsker å bidra til et bærekraftig helsevesen gjennom forbedringsarbeid. Dørene åpner 17:30, med programstart 18:00. På MESH får du god musikk, foredrag, lett servering og godt selskap. Baren er åpen hele kvelden.

Odd Arne Tjersland

En IAP-nestor og erfaren rebell beærer oss med sitt nærvær på MESH.

Odd Arne Tjersland vil dele noen tanker om veien videre for oss psykologer. Hva vil skje med pasientene og klientene våre når diagnostikk, medisinering og sosial kontroll bidrar til å fortrenge behandlingstenkning? Hvordan vil vår kliniske hverdag se ut? Og hva vil skje med den profesjonen vi alle er så glade i? Odd Arne reflekterer, påstår og kanskje ser han inn i glasskulen? Odd Arne er forfatteren av tillegget til IAPs faglige plattform. Både tillegget og den faglige plattformen kan du finne på IAPs nettsider.

Odd Arne Tjærsland
Goyish

Live-musikk med Goyish

Energi og stemning fra Øst-Europa

Goyish er en nystartet klezmer/balkan-trio som består av tre musikere med bred bakgrunn fra klassisk, opera, jazz og folkemusikk. Trioen har funnet en felles dragning mot østeuropeisk folkemusikk og utvikler denne interessen med en nordisk «touch». Trioen består av Hanne Søbye (bratsj), Almir Meskovic (trekkspill) og Christo Stangness (bass).

Om musikerne

Hanne Søbye spiller til daglig i Operaorkesteret i Den Norske Opera & Ballett. Almir Meskovic er en norsk-bosnisk solist og kammermusiker, utdannet ved Norges musikkhøgskole. Christo Stangness er frilans bassist, med erfaring fra en rekke band og prosjekter.

Seminardag på Nasjonalbiblioteket

1. mars 2019

Dørene åpner 09:00

Program fra 09:30

Seminardag

Registrering fra 09:00!

Agora arrangeres i mars hvert år på Nasjonalbiblioteket. Hva er mer naturlig enn å løfte problemstillinger og refleksjoner rundt vårt virke i ærverdige lokaler, hvor tung tradisjon kombineres med fornyet form? Seminaret foregår i ærverdige Målstua, et vakkert rom med både lys og takhøyde.

Temaet for Agora 2019 er «Foreldreskap – hvor går grensen?» I løpet av seminaret vil vi utforske ulike sider ved «foreldreskap». Ikke bare hvordan utøve det helt konkret, i samspillet med barnet eller ungdommen, men også hvilke forventninger vi på bakgrunn av egen historie, bærer med oss, kanskje hele livet. Dette er forventninger som spiller seg ut på svært ulike arenaer og som gir oss ymse utfordringer. Agorakomiteen tror foreldreskap kan være et nyttig analyseverktøy i så henseende.Program

09:30

Velkommen & kulturelt innslag

10:00

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll – et kulturelt perspektiv

Jon Horgen Friberg

Jon Horgen Friberg

Sosiolog og forsker v/ Fafo

Bevisst eller ubevisst bruker vi vår egen barndom som mal når vi selv skal oppdra barn. Mange innvandrere må imidlertid oppdra barn i en kontekst som er svært annerledes enn den de selv vokste opp i. Hva bekymrer de seg for i barnas møte med det norske samfunnet? Hvordan skal man regulere forholdet mellom kjønn og generasjoner i et flerkulturelt samfunn? Hvordan leve i krysspresset mellom ulike normer og forventninger? Er familierelasjonene innad i innvandrerbefolkningen preget av kontinuitet eller endring, og hva driver eventuelt endringene?

Jon Horgen Friberg er sosiolog og forsker ved Fafo. Han jobber med problemstillinger knyttet til internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon og etniske minoriteter. Han har bidratt til et stort prosjekt som har fulgt barn av innvandrere i Norge og studert deres tilpasning og muligheter for sosial mobilitet. Han har også jobbet med et prosjekt som omhandler foreldreskap og sosial kontroll og har intervjuet en rekke foreldre med minoritetsbakgrunn.

11:15

Tuning in to Kids: An emotion coaching parenting program

Sophie Havighurst

Sophie Havighurst

Førsteamenuensis UiO

Tuning in to Kids (TIK) er et australsk evidensbasert foreldreprogram som fokuserer på emosjoner. Det er designet for å hjelpe foreldre til å få bedre relasjoner til sine barn. TIK lærer foreldre hvordan de kan respondere når deres barn opplever følelser, og hvordan de kan bruke disse opplevelsene til å lære barna emosjonsbevissthet og selvregulering. Det finnes ulike former av programmet utviklet for foreldre til ungdom (Tuning in to Teens), fedre (Dads TIK), småbarnsforeldre (Tuning in to Toddlers) og foreldre til barn med større utfordringer, som kompleks trauma, kronisk sykdom og angst. For mer informasjon se tuningintokids.org.au.

Dagens foredrag vil se på helheten i teorien og forskningen bak TIK, med praktiske eksempler. Professor Sophie Havighurst er en klinisk barnepsykolog ved Psykologisk fakultet, UIO og ved Psykiatrisk institutt på universitetet i Melbourne, Australia. Hun har sin utdannelse som klinisk psykolog fra Canterbury universitet i New Zealand, før hun tok sin PhD ved Melbourne universitet i Australia. Foredraget vil holdes på engelsk.

13:45

Mora di jobber ikke her

Einar Wergeland-Jenssen

Einar Wergeland-Jenssen

Adm.dir. i AS3 Transition

Einar Wergeland Jenssen har 23 års erfaring innen organisasjon- og ledelsesutvikling både som konsulent og leder. Han har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Om seg selv sier Wegeland Jenssen: «Jeg går på jobben for å hjelpe vanlige mennesker realisere sitt potensiale, både individuelt og i samarbeid med andre, slik at de kan skape resultater for organisasjonen de jobber i, samt oppleve arbeidsglede. Jeg har stor tro på effektiv ledelse og på at den bidrar, over tid, til gode prestasjoner og økt tilfredshet blant de ansatte».

I sitt innlegg «Mora di jobber ikke her» kommer Wergeland Jenssen til å se på ledelsens ansvar, muligheter og begrensninger i forhold til den enkelte medarbeiders deltakelse i dagens arbeidsmarked.

14:45

Heidi Tessand

Heidi Svendsen Tessand

Heidi Svendsen Tessand

Psykologspesialist & visepresident for fag og profesjon i Psykologforeningen

Heidi Svendsen Tessand er psykologspesialist i både samfunnspsykologi og klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har i mange år jobbet for gjøre psykisk helsehjelp mer tilgjengelig og tilpasset dem som trenger det mest. For tiden er hun prosjektleder for «Stillasbyggerne» ved Akershus universitetssykehus, og visepresident for fag og profesjon i Psykologforeningen.

I mange år har Heidi hatt et brennende engasjement for utviklingen av helhetlige tjenestetilbud. Med sin organisasjonskompetanse har hun drevet utviklingsprosjekter som har gjort en viktig forskjell for brukerne. Heidi er en aktiv samfunnsdebattant i både dagspresse, TV og sosiale medier. Hun er opptatt av at fagfolk må bidra i folkeopplysningsarbeidet. Vi har invitert Heidi til å reflektere rundt foreldreskapet ut fra et overordnet perspektiv.

15:30

Vel hjem!