Program

Rebelltreff på MESH

28. februar 2019

Dørene åpner 17:30

Program fra 18:00

MESH

Ta vorspielet på MESH

Dørene åpner 17:30!

MESH er Oslos første og største co-working space, et sted for inovasjon og nyvinning. Så vi syntes det passet perfekt som lokale for vårt årlige Rebelltreff! Her håper vi å inspirere og motivere deg til å bli en positiv forstyrrende kraft blant kollegaer og pasienter. Rebelltreffet er inspirert av Institute for Healthcare Improvement, som ønsker å bidra til et bærekraftig helsevesen gjennom forbedringsarbeid. Dørene åpner 17:30, med programstart 18:00. På MESH får du god musikk, foredrag, lett servering og godt selskap. Baren er åpen hele kvelden.

Odd Arne Tjersland

En IAP-nestor og erfaren rebell beærer oss med sitt nærvær på MESH.

Odd Arne Tjersland vil dele noen tanker om veien videre for oss psykologer. Hva vil skje med pasientene og klientene våre når diagnostikk, medisinering og sosial kontroll bidrar til å fortrenge behandlingstenkning? Hvordan vil vår kliniske hverdag se ut og hva vil skje med den profesjonen vi alle er så glade i. Odd Arne reflekterer, påstår og kanskje ser han inn i glasskulen?

Odd Arne Tjærsland
Goyish

Live-musikk med Goyish

Energi og stemning fra østeuropa

Goyish er en nystartet klezmer/balkan-trio som består av tre musikere med bred bakgrunn fra klassisk, opera, jazz og folkemusikk. Trioen har funnet en felles interesse for østeuropeisk folkemusikk og utvikler denne interessen med en nordisk «touch». Trioen består av bratsjist Hanne Søbye, Almir Meskovic på trekkspill og bassist Christo Stangness.

Om musikerne

Hanne Søbye spiller til daglig i Operaorkesteret i Den Norske Opera & Ballett. Almir Meskovic er en norsk-bosnisk solist og kammermusiker, utdannet ved Norges musikkhøgskole. Christo Stangness er frilans bassist, med erfaring fra en rekke band og prosjekter.

Seminardag på Nasjonalbiblioteket

1. mars 2019

Dørene åpner 08:30

Program fra 09:00

Seminardag

Registrering fra 08:30!

Agora arrangeres i mars hvert år på Nasjonalbiblioteket. Hva er mer naturlig enn å løfte problemstillinger og refleksjoner rundt vårt virke i ærverdige lokaler, hvor tung tradisjon kombineres med fornyet form? Seminaret foregår i ærverdige Målstua, et vakkert rom med både lys og takhøyde.

Temaet for Agora 2019 er Foreldreskap – hvor går grensen? I løpet av seminaret vil vi utforske ulike sider ved «foreldreskap». Ikke bare hvordan utøve det helt konkret, i samspillet med barnet eller ungdommen, men også hvilke forventninger vi på bakgrunn av egen historie, bærer med oss, kanskje hele livet. Dette er forventninger som spiller seg ut på svært ulike arenaer og som gir oss ymse utfordringer. Agorakomiteen tror foreldreskap kan være et nyttig analyseverktøy i så henseende.



Program

Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll – et kulturelt perspektiv

Jon Horgen Friberg

Jon Horgen Friberg

Sosiolog og forsker v/ Fafo

Bevisst eller ubevisst bruker vi vår egen barndom som mal når vi selv skal oppdra barn. Mange innvandrere må imidlertid oppdra barn i en kontekst som er svært annerledes enn den de selv vokste opp i. Hva bekymrer de seg for i barnas møte med det norske samfunnet? Hvordan skal man regulere forholdet mellom kjønn og generasjoner i et flerkulturelt samfunn? Hvordan leve i krysspresset mellom ulike normer og forventninger? Er familierelasjonene innad i innvandrerbefolkningen preget av kontinuitet eller endring, og hva driver eventuelt endringene?

Jon Horgen Friberg er sosiolog og forsker ved Fafo. Han jobber med problemstillinger knyttet til internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon og etniske minoriteter. Han har bidratt til et stort prosjekt som har fulgt barn av innvandrere i Norge og studert deres tilpasning og muligheter for sosial mobilitet. Han har også jobbet med et prosjekt som omhandler foreldreskap og sosial kontroll og har intervjuet en rekke foreldre med minoritetsbakgrunn.

Tuning in to Kids: An emotion coaching parenting program

Sophie Havighurst

Sophie Havighurst

Førsteamenuensis UiO

Tuning in to Kids (TIK) is an Australian evidence-based parenting program that focuses on emotions and is designed to assist parents to establish better relationships with their children. TIK teaches parents how to be responsive when their children are experiencing emotions and use these opportunities to teach emotional awareness, understanding and regulation. The program also helps parents empathise with their children and regulate their own emotions when parenting whilst becoming aware of their automatic reactions to their children’s emotions and the influence of their own family of origin experiences on them as parents. The program was designed and evaluated as a 6-session group program for use with community samples and has been adapted and evaluated as an 8 and 10-session version for clinical/high need participants. The program has extensive evidence to support its efficacy and effectiveness in multiple randomised controlled trials. Variants of the program have also been developed for and evaluated with parents of adolescents (Tuning in to Teens), fathers (Dads TIK), parents of young children (Tuning in to Toddlers) and parents of children who have experienced difficulties such as complex trauma, chronic illness, and anxiety. A number of studies of the program are underway in the USA, Norway, Germany, New Zealand and Iran. The program has been widely disseminated in Australia and increasingly training is being offered overseas including in Norway. For more information see tuningintokids.org.au.

This presentation will include an overview of the theory and research behind TIK followed by a more detailed look at the parenting style of emotion coaching, how to build parental empathy, consideration of the role family of origin plays in shaping automatic reactions to children’s’ emotions, and parents’ own emotion regulation. Participants will have the opportunity to try out some of the exercises from the TIK program and consider how they might use these ideas in their own practice.

Associate Professor Sophie Havighurst is a child clinical psychologist at the Department of Psychology, University of Oslo as well as at Mindful, Department of Psychiatry, The University of Melbourne. She completed her degree in clinical psychology in 1998 at the University of Canterbury in New Zealand before moving to Australia to complete a PhD at the University of Melbourne (2003). This provided her with the theoretical, methodological, and practical foundations for Tuning in to Kids®, an emotion-focused evidence-based parenting program. Since then she has conducted many research trials with her colleagues to evaluate the program across a range of contexts and populations. She is the principal investigator on the Tuning in to Kids® research program and a program author.

Mora di jobber ikke her

Einar Wergeland-Jenssen

Einar Wergeland-Jenssen

Adm.dir. i AS3 Transition

Einar Wergeland Jenssen har 23 års erfaring innen organisasjon- og ledelsesutvikling både som konsulent og leder. Han har erfaring fra privat-, så vel som offentlig etat. Om seg selv sier Wegeland Jenssen: «Jeg går på jobben for å hjelpe vanlige mennesker realisere sitt potensiale, både individuelt og i samarbeid med andre, slik at de kan skape resultater for organisasjonen de jobber i, samt oppleve arbeidsglede. Jeg har stor tro på effektiv ledelse og på at den bidrar, over tid, til gode prestasjoner og økt tilfredshet blant de ansatte».

I sitt innlegg «Mora di jobber ikke her» kommer Wergeland Jenssen til å se på ledelsens ansvar, muligheter og begrensninger i forhold til den enkelte medarbeiders deltakelse i dagens arbeidsmarked.

Annonseres snart!